vrijdag 10 november 2017

Techtrends websummit 2017 / 3 Artificial intelligence


De presentaties die de meeste indruk op me hebben gemaakt tijdens de websummit 2017 waren die over artificial intelligence (AI). De mogelijkheden en tegelijkertijd ook de gevaren ervan zijn beiden enorm.

AI is intelligentie die veel lijkt op natuurlijke intelligentie, met één verschil: het komt uit machines. Het wordt daarom ook wel ook wel MI genoemd (machine intelligentie). Het zijn apparaten die zich - zoals mensen - bewust zijn van hun omgeving en actie ondernemen om een bepaald doel te bereiken. Dat doen ze op een “intelligente” wijze. Dat wil zeggen dat ze een probleem herkennen, daar zelf een oplossing voor bedenken en ook over leervermogen beschikken om met nieuwe situaties om te kunnen gaan. AI kan op heel veel manieren worden toegepast. Soms zit het ergens in verscholen, bijvoorbeeld via een chip in recht toe recht aan functioneel apparaat. En soms is AI heel zichtbaar, bijvoorbeeld in een humanoid (een levensecht lijkende robot waar je een heus gesprek mee kunt voeren).

Een intrigerende presentatie over AI tijdens de websummit was van de opvallende verschijning Dr. Ben Goertzel, o.a. verbonden aan Hanson Robotics. Hij trad op met humanoids Sophia en Einstein aan zijn zijde. Hoewel het gesprek dat tussen de drie ontstond nog van een simpel niveau was, kun je er wel een indruk door krijgen van wat er allemaal mogelijk is. Met name Sofia lijkt creepy echt door haar nonverbale expressie van emoties. Ze fronst, lacht en kan ondeugend kijken als ze een grapje maakt. Dit soort humanoids zullen volgens Goertzel op allerlei plekken nuttig werk gaan verrichten. Bijvoorbeeld in de zorg. Maar de mogelijkheden zijn enorm veel groter. Volgens hem zou een humanoid als Sofia ook heel goed ingezet kunnen worden als docente of verkoopster.

Een nieuw project van Goertzel is singularity.net. AI in combinatie met de grote macht die overheden en bedrijven over ons hebben door alle data die ze over ons verzamelen is zeer gevaarlijk. Volgens Goertzel moeten we snel de individuele burger baas laten worden over zijn eigen andelingen. Goertzel wil daar met zijn project een grote bijdrage aan leveren. De definitie van singularity is iets dat alles met alles samenhangt. Technologisch betekent het de onderlinge verbinding die kan worden gelegd tussen alle webbased toepassingen in de wereld. Je kunt het vergelijken met een alomvattend technisch “global brain”. Door de inzet van blockchain technologie is dit mogelijk. Hij riep iedereen op zich vanaf eind november bij hem aan te sluiten en - vanuit een positieve singulariteit - samen een gedecentraliseerde economie te gaan ontwikkelen.

 

Ook Stephen Hawkings ging tijdens de openingsceremonie in op AI. Het was een indrukwekkende presentatie. Allereerst omdat deze - wereldberoemde – natuurkundige en kosmoloog -zelf een voorbeeld is van wat de technologie ons biedt. Hawkings heeft een zeldzame vorm van ALS waarbij langzaam al zijn spieren verlammen over zijn hele lichaam en communiceert via een spraak gestuurde computer. Daarbij had hij een dringende boodschap: AI dwingt ons om fundamenteel opnieuw over onze waarden als mensheid ­na te gaan denken. We moeten niet alleen een theoretische discussie voeren over de technische kant van AI, maar ook een praktische discussie over de consequenties van AI. De verwachting is dat AI binnen een paar decennia het menselijke intellect gaat inhalen. Mensen die AI ontwikkelen moeten verantwoordelijk worden gemaakt voor wat ze op de wereld zetten. AI kan ons vernietigen. Aan de andere kant biedt het dé mogelijkheden die honger, milieuproblemen, oorlogen etc. de wereld uit kunnen helpen. Hoe paradoxaal het ook klinkt: AI kan onze wereld een stuk menswaardiger maken. Het is essentieel dat er interdisciplinair samengewerkt gaat worden tussen alle disciplines om dit waar te maken. Economen, techneuten, juristen etc. moeten het grote plaatje gaan zien en de handen ineen slaan om constructief te pionieren en over de drempel te gaan naar een nieuwe wereldorde waarin AI een centrale plek zal innemen.

Hoe dit kan werd me duidelijk tijdens een andere presentatie die ging over AI in de breintechnologie. Een voorloper op dit gebied is het bedrijf Kernel van techondernemer Bryan Johnson, oprichter van Braintree die dit bedrijf verkocht aan Paypall. Hij heeft 100 miljoen uit eigen middelen geinvesteerd om een chip te ontwikkelen die moet helpen bij hersenschade veroorzaakt door bijvoorbeeld Alzheimer, een beroerte of hersenschudding. Breintehcnologie maakt het mogelijk dat je letterlijk iemand anders'gedachten of gevoelens hebt. Je kunt er ook iemand anders' gedachten direct mee beinvloeden. En je kunt direct op mensen hun hersenen inwerken en ze meer empathie geven. Johnson wees erop dat AI ons dwingt om snel collectief te groeien naar een volgend level. We moeten samen een nieuw verhaal voor de mensheid gaan schrijven. Wat willen we? We hebben met AI volgens hem de tools om elke wereld die we maar willen te gaan construeren. De technologie is ons aan het inhalen qua intellectuele ontwikkeling. Het groeit exponentieel en heeft nog veel neer te bieden. Wij mensen laten daar een flatliner zien. Wij mensen kunnen evolutionair niet zo snel groeien als technologie dat doet. We moeten daarom onze cognitieve evolutie zelf gaan sturen via AI. De tools hebben we. Met AI kunnen we onze neurale code lezen en ook (her)schrijven. Dat klinkt eng. De technologie is hier echter niet het probleem, maar hoe mensen er mee omgaan. Ethiek wordt dus een groot issue! Er moet volgens hem bijvoorbeeld een code komen voor AI professionals. Zoals die ook voor bijv. dokters en rechters geldt. En "beschikken over je eigen gedachten" moet een grondrecht worden en opgenomen worden in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. AI kan een bedreiging worden, maar ook een zegen. Met AI spelen we voor God. We kunnen er wellicht zelfs onze eigen evolutie mee vormgeven. Het is aan ons te kiezen hoe we met AI omgaan, zodat de mensheid er niet aan onderdoor gaat. Als het aan Johnson ligt zetten we AI in om onze gezondheid en menselijkheid te verhogen. Een mooie voorbeeld uit de gezondheidszorg is de toepassing op parkinson partienten die stoppen met trillen door middel van AI toepassingen. https://www.youtube.com/watch?v=OZ6_MeGPpwc